Bog je uz mene

Što znači biti vjernik? Što znači vjerovati u Boga? Ili Boga osjetiti? Kako Bog zvuči? Gdje je Bog?   Jesmo li vjernici jer svaku nedjelju idemo na misu? Ili nismo vjernici jer ne idemo na mise? Ili smo vjernici ako se svakodnevno molimo? Ili je dovoljno vjerovati u Boga? Pitanja tisuću, a odgovora nema? Ima. …

Povratak Bogu

Prekrasno svjedočanstvo koje nas može više motivirati da molimo i podržavamo svu našu braću koja su na bojnom polju kako bi donijeli spas onima koji su u sjeni smrti. Iulian Urban 38 godina, doktor u Lombardiji: “Nikad u najmračnijim noćnim morama nisam zamišljao da mogu vidjeti i doživjeti ono što se događa u našoj bolnici …