Riječ proroka

Nemojte se bojati u ovom trenutku. Ja sam Bog koji vas liječi.

Pogledajte kako sam spasio Shadrack, Meshack i Abendigo od vatre ili Daniela iz brloga lavova.

Baš kao što sam bio u starom, takav sam i u novom. Nije moje ime liječnik ili liječnik? Budite uvjereni da nikad nisam stvorio ili poslao ovaj virus. Strategija neprijatelja je da vas zaustavi u vršenju Božjih stvari.

Ali ovo je vrijeme kada ćete naučiti izvući moju poruku onima koji su u svijetu na sasvim drugačiji način od onoga na što ste navikli. Institut crkve koji znate je bio uzdrman. Kako crkva nije građevina! To si Ti koji vjeruješ u Mene, to je crkva.

Ovo je vrijeme da naučite kako stvari raditi drugačije. Iako ste izolirani jedno od drugog, pronaći ćete načine kako služiti drugima. Tiskara je stvorena tako da se Biblija može masovno proizvoditi. Mnogi su umrli pokušavajući to primiti u svoje ruke.

Ništa vas ne može spriječiti da me pozovete u vaš dom. Na isti način na koji su nevjernici pustili Sotonu u svoje domove, tako da možete dopustiti mojem Duhu da uđe u vaš dom.

Od Megan Lockely