Povratak Bogu

Prekrasno svjedočanstvo koje nas može više motivirati da molimo i podržavamo svu našu braću koja su na bojnom polju kako bi donijeli spas onima koji su u sjeni smrti. Iulian Urban 38 godina, doktor u Lombardiji: “Nikad u najmračnijim noćnim morama nisam zamišljao da mogu vidjeti i doživjeti ono što se događa u našoj bolnici …